Historia parafii

Parafię utworzył bp Edward Kisiel mocą dekretu erekcyjnego z 2 października 1987 r. Jej terytorium wydzielono z parafii św. Wojciecha i parafii Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Stanisław Andrukiewicz, który bezzwłocznie rozpoczął przygotowania do budowy kościoła, wykupując działki pod plac kościelny i uzbrajając teren. Wkrótce, w roku 1988, zbudowano tymczasową kaplicę drewnianą z materiału pozyskanego z rozebranej kaplicy w Zwierzyńcu Wielkim, dzięki czemu parafia w pełnym zakresie czynności duszpasterskich wraz z katechizacją mogła od 1 września 1988 r. funkcjonować samodzielnie.

Plac pod budowę kościoła zintegrowanego z kompleksem plebanijnym według projektu inż. arch. Jerzego Zgliczyńskiego poświęcono 9 marca 1990 r. Kierownikiem budowy był inż. Jarosław Bernatowski. W ciągu sześciu lat wykonane prace budowlane pozwoliły na poświęcenie kościoła, którego to aktu 13 października 1996 r. dokonał abp Stanisław Szymecki. Od strony południowej kościół łączy się z częścią administracyjno-mieszkalną.

Ustawiona na wysokim podpiwniczeniu centralna wieloboczna budowla wykazuje silne inspiracje architekturą kościoła św. Rocha w Białymstoku. Wnętrze świątyni zdobią obrazy autorstwa Marka Karpa. W podpiwniczeniu części administracyjno-mieszkalnej urządzono kaplicę Męczenników Polskich. Poświęcił ją 25 września 1993 r. abp Szymecki i ustanowił tam od 20 listopada 1994 r. wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. W podpiwniczeniu kościoła mieści się tzw. kościół dolny, ogrzewany, w którym co niedzielę w godzinach porannych sprawowana jest Msza św. w obrządku łacińskim, zaś po południu - w obrządku bizantyjsko-ukraińskim. W pomieszczeniach podpiwniczenia ulokowano też salę spotkań św. Marty, Muzeum Sybiraków, pomieszczenie świetlicy socjoterapeutycznej, Caritas parafialnej i biblioteki.

Obok kościoła w 1998 r. wzniesiono pomnik - Grób Nieznanego Sybiraka, którego autorem jest artysta Dymitr Grozdew. Pod kościołem urządzono dużą salę na spotkania i Muzeum Sybiraków. Ksiądz Andrukiewicz, pierwszy proboszcz parafii, zginął w wypadku samochodowym 24 lutego 1999 r. Jego grób znajduje się na placu przykościelnym. Po nim nominację na proboszcza parafii otrzymał ks. Józef Wiśniewski, który dokończył prace wykończeniowe przy świątyni i uporządkował teren wokół obiektu. Między innymi w latach 2010-2013 kościół otrzymał nową elewację i polichromię, dokonano zmiany wystroju ołtarza głównego. Dnia 7 października 2012 r. w 25. rocznicę istnienia parafii abp Edward Ozorowski dokonał aktu konsekracji ołtarza i kościoła.

2 październik 1987 r. – Zostaje utworzona Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Białymstoku dekretem J. E. Księdza Biskupa Edwarda Kisiela. Swoim zasięgiem nowo utworzona Parafia objęła Skorupy, Pieczurki i część osiedla Piasta.
27 kwietnia 1988 r. – Na placu, na którym ma być wybudowany kościół zostaje postawiony krzyż i kapliczka na brzozowym pniu.
1 maja 1988 r. – Zostaje odprawione pierwsze Nabożeństwo Majowe. Zgromadziło się na nim wielu parafian i gości.
15 maja 1988 r. – Została odprawiona pierwsza Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Stanisława Andrukiewicza – Proboszcza Parafii.
22 maja 1988 r. – W Parafii w pierwsze Święto Patronalne – Zesłanie Ducha Świętego odbył się odpust.
7 lipca 1988 r. – Nastąpiło rozpoczęcie budowy tymczasowego kościoła.
7 sierpnia 1988 r. – odprawiona została pierwsza Msza Święta w nowobudowanym tymczasowym kościele.
13 maja 1989 r. – Jego Ekscelencja Biskup Ks. Edward Kisiel konsekruje dzwon „Głos Pana”.
9 marca 1990 r. – Rozpoczyna się budowa murowanego kościoła.
18 sierpnia 1991 r. – Następuje uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego poświęconego wcześniej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
1 listopada 1991 r. – Zostaje wyświęcona kaplica p. w. Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym.
25 września 1993 r. – Jego Ekscelencja Arcybiskup Ks. Stanisław Szymecki wyświęca kaplicę Świętych Męczenników Polskich.
13 października 1996 r. – Odprawiona zostaje pierwsza Msza Święta w nowo zbudowanym kościele z udziałem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.
31 maja 1998 r. – 10 – lecie istnienia Parafii.
24 luty 1999 r. – Tragicznie ginie w wypadku samochodowym Proboszcz Parafii Ducha Świętego Ks. Stanisław Andrukiewicz.