Zakończyły się trzydniowe rekolekcje Instytutu Jezusa Eucharystycznego, które prowadził ks. Bogusław Urban. Był to czas skupienia i spotkania z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Bogu niech będą dzieki za ten czas.