1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, święto patronalne naszej parafii, odpust i 40 – godzinne nabożeństwo. Można uzyskać odpust zupełny za odśpiewanie lub recytację w kościele lub kaplicy hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź. Zachęcamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele dziś i jutro pomiędzy mszami, aż do godz. 22.00. W poniedziałek o godz. 22.00 będzie można adorować w kaplicy wieczystej adoracji. Niech każdy z nas znajdzie czas na spotkanie z Jezusem Eucharystycznym.

2. Jutro – 1 czerwca – święto NMP Matki Kościoła – trzeci dzień 40 godzinnego nabożeństwa. Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. 
3. Zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe każdego dnia o godz. 17.30.

4. We środę – 3 czerwca – wspomnienie św. męczenników Karola Lwangii Towarzyszy. 
5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca: odpowiednie nabożeństwa będziemy odprawiać po Mszy św. o godz. 7.00. 

6. W czwartek – 4 czerwca – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – dzień szczególnej modlitwy za kapłanów, o co bardzo prosimy. W tym dniu wszyscy kapłani z Archidiecezji mają swój dzień skupienia w Sokółce.

7. W piątek – 5 czerwca – wspomnienie św. Bonifacego.

8. W sobotę i niedzielę – 6 i 7 czerwca – w dolnym kościele odbędą się katechezy weekendowe narzeczonych. Osoby, które nie ukończyły rozpoczętych przed pandemią katechez przedmałżeńskich w naszej parafii mogą uzupełnić spotkania podczas tego weekendu. Informacjaco do dnia i czasu zaległych spotkań będzie dostępna od środy w kancelarii lub bezpośrednio u ks. proboszcza.

9. W następną niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się okres spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej. Bardzo prosimy- w trosce o sprawy duchowe, o spełnienie tego ważnego obowiązku.

10. Wg nowego rozporządzenia Księdza Arcybiskupa z dniem 25 maja wygasła dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Do końca czerwca mogą z niej korzystać jedynie osoby w podeszłym wieku i chore. Zachęcamy do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia sakramentalnego również w dni powszednie. Zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach daje możliwość udziału wiernych w liturgii, katechezach, spotkaniach formacyjnych, zawsze jednak z zachowaniem dystansu dwóch metrów i obowiązkiemzakrywania ust i nosa. Integralny tekst zarządzenia ks. Arcybiskupa dostępny jest na stronie internetowej naszej parafii oraz Archidiecezji.

11. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby parafii, w minionym tygodniu.

12. Dziękujemy panu Marcinowi Gąsowskiemu i jego pracownikom za dostarczenie brzózek do naszej świątyni oraz panom i siostrze Jadwidze za wykonanie świątecznej dekoracji. Chcemy wprowadzić zwyczajwłaśnie takiego ozdabiania świątyni na czas Zielonych Świątek, powracając do dawnego zwyczaju dekoracji kościołów.

13. Trwa remont  zakrystii, łazienki i korytarza za zakrystią. Prosimy o wyrozumiałość wobec utrudnień spowodowanych tymi pracami. Aktualnie można korzystać z wyremontowanej już łazienki przy zakrystii od strony ul. Sybiraków.

14. Przypominamy o nowych zasadach komunikacji wokół naszego kościoła. Droga z ruchu samochodów została wyłączona donicami z kwiatami i przeznaczona dla ruchu pieszych i rowerów, parking dla rowerów znajduje się przy plebanii od ul. Sybiraków. Na parking za kościołem i do Domu Pogrzebowego wjeżdżamy bramą przy garażach - bardzo prosimy o uszanowanie ustalonych zasad.

15. Ksiądz Proboszcz bardzo dziękuje wszystkim księżom z parafii i wielu osobom z naszej parafii za słowa wsparcia oraz modlitwę w intencji brata Andrzeja, w czasie jego choroby i po śmierci. 
16. Życzymy pięknego przeżycia Uroczystości naszej Parafii połączonej z Odpustem, błogosławieństwa Bożego na kolejny tydzień, zdrowia i pogody ducha.