12 maja wspomnienie św. Leopolda Mandicia, kapłana, orędownika jedności chrześcijan, patrona chorych na nowotwór.

Przyjdź, pomódl się za Jego przyczyną, oddaj cześć Relikwiom: 6.30, 7.00, 18.00

https://kapucyni.pl/sw-leopold…