INFORMACJE

od dnia 29 marca Msze święte w niedziele i dni powszednie

bez udziału wiernych

/z powodu trudności wyboru tylko 5 osób pragnących uczestniczyć/

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Transmisja liturgii z naszej parafii

dni powszednie

18.00

niedziele

9.00 – 13.30

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

niedziele

15.00 – 18.00

górny kościół

dni powszednie

17.30 – 18.00

górny kościół

Spowiedź umawiana indywidualnie telefonicznie 885 885 224, mail: duch@archibial.pl

KOMUNIA ŚWIĘTA

niedziele

od 8.00 do 18.00 /pełne godziny/

kaplica adoracji

dni powszednie

9.00, 12.00, 15.00, 18.00

dolny kościół

Komunia święta dla chorych w domu umawiana indywidualnie telefonicznie 885 885 224