Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana składamywszystkim parafianom gorące i szczere życzenia, aby Zmartwychwstały Chrystus, w tym szczególnym czasie epidemii, był zawsze naszą siłą, nadzieją, miłością i życiem. Niech ta moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski rodzinne, pomaga w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jeden jest naszym prawdziwym życiem, gdyż jest Bogiem żywych. Niech te święta, tak właśnie przeżywane, pomogą na nowo odkryć, że Bóg jest zawsze z nami. 

1. W dniu dzisiejszym Msze święte według porządku niedzielnego. Msza święta rezurekcyjna o godz. 6.00 bez udziału wiernych, transmitowana przez Internet. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.30. W Poniedziałek wielkanocny Msze św. wg porządku  niedzielnego. 

2. W Wielkanoc i Poniedziałek wielkanocny w Kaplicy Wieczystej Adoracji będzie można przyjąć komunie świętą, od godz. 8.00 do 18.00, o pełnych godzinach. Kaplica Wieczystej Adoracji pozostaje otwarta do indywidualnej adoracji, z zachowaniem ograniczenia do 5 osób przebywających w kaplicy, również podczas obrzędu komunii świętej. Przed świętami próbowaliśmy posprzątać kaplicę adoracji. Bardzo dziękujemy za pomoc: Michałowi, Marcinowi, pani Helenie, paniom Instytutu Apostolstwa Jezusa Eucharystycznego i innych wspólnot. Droga krzyżowa oraz tablice przypominające tragedię Sybiru, zostały zdemontowane, umyte i przeniesione do dolnego kościoła, gdzie zajmują tymczasowe miejsce. Bardzo prosimy o nie siadanie na ławkach, na których są oparte, ponieważ elementy te są jedynie oparte, a nie przymocowane. Kaplica adoracji będzie w dotychczasowym miejscu do czasu przygotowania jej w nowym miejscu. W tygodniu po świętach odbędzie się kolejne spotkanie z architektem w sprawie projektu nowej kaplicy.

3. Zachęcamy do pozostawania w domu i uczestnictwa w nabożeństwach wielkanocnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Z naszej parafii codziennie jest transmitowana w Internecie Msza św. o godz. 18.00, w niedziele Msze św. od 9.00 do 13.30.

4. Od Poniedziałku wielkanocnego w dni powszednie będzie możliwość spowiedzi w górnym kościele w godz. od 17.30 do 18.00. Na spowiedź indywidualną można umawiać się również telefonicznie: 885 885 224. 

5. Przypominamy o możliwości powrotu do stanu łaski uświęcającej przez akt żalu doskonałego, który musi zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej. Okres spowiedzi wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020 roku).

6. Kancelaria parafialna pozostaje zamknięta. W ważnych sprawach, a także tych nie cierpiących zwłoki, prosimy o kontaktowanie się telefoniczne 885 885 224 z księdzem dyżurnym.

7. Informacje w sprawie udzielenia sakramentu bierzmowania i I-szej Komunii świętej w naszej Parafii zostaną podane po świętach wielkanocnych w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

8. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone osobiście i na konto bankowe parafii, co pozwala na utrzymanie płynności finansowej parafii i kontynuowanie rozpoczętych remontów.