Drodzy Parafianie, zobowiązani ustaleniami władzy świeckiej, zaakceptowanymi przez władzę duchowną

naszego Kościoła partykularnego, przypominamy ustalenia obowiązujące w naszej parafii w czasie

pandemii.

1. Msze święte według obowiązującego porządku (dni powszednie 6. 30, 7.00 i 18.00; niedziela 6.30 7.30,

9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.00) są odprawiane bez udziału wiernych (z powodu trudności wyboru tylko 5

osób z pragnących uczestnictwa);

2. Zachęcamy do pozostawania w domu i uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych i

wielkanocnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Z naszej parafii codziennie jest

transmitowana w Internecie Msza św. o godz. 18.00, w niedziele Msze św. od 9.00 do 13.30.

3. Kaplica Wieczystej Adoracji pozostaje otwarta do indywidualnej adoracji do godz. 17.00 w Wielki

Czwartek, z zachowaniem ograniczenia do 5 osób przebywających w kaplicy;

4. Od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Soboty jest możliwość spowiedzi w dolnym kościele i w Sali św.

Marty, od godz. 10.00 do 17.00 (w Wielki Piątek 10.00 – 15.00 i 17.00 – 19.00). Zawsze zachowując rygor

maksymalnie 5 osób w świątyni. Na spowiedź indywidualną można umawiać się telefonicznie: 885 885 224,

mailowo: duch@archibial.pl, Facebook, Messanger. Komunię Świętą będzie można przyjąć od Niedzieli

Palmowej do Wielkiej Środy włącznie w Kaplicy Wieczystej Adoracji w godz. od 9.00 do 17.00, o każdej

pełnej godzinie.

5. Przypominamy o możliwości powrotu do stanu łaski uświęcającej przez akt żalu doskonałego, który

musi zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej. Okres spowiedzi

wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020 roku);

6. Osoby poddane kwarantannie nie mogą uczestniczyć w żadnym rodzaju zgromadzeń liturgicznych

(także w pogrzebie). Nie wolno kapłanom odwiedzać ich z posługą sakramentalną;

7. Chrzest dziecka należy umówić z duszpasterzem telefonicznie i zostanie udzielony przy udziale

rodziców i chrzestnych;

8. W Niedzielę Palmową nie święcimy palm. Udział we Mszy świętej tylko za pośrednictwem mediów;

9. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 udział we Mszy świętej tylko za

pośrednictwem mediów;

10. W Wielki Piątek kościół, do prywatnej adoracji, będzie otwarty od 8.00 do 15.00 i od 17.00 do 23.00.

Udział w Liturgii Męki Pańskiej o godz. 15.00 tylko za pośrednictwem mediów;

11. W Wielką Sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu w grobie pańskim od godz. 8.00 do 18.00 i od

21.00 do 23.00. Udział we Mszy świętej Wigilii Paschalnej o godz. 19.00 tylko za pośrednictwem mediów;

12. Nie będzie w Wielką Sobotę poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. Błogosławieństwa

pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym dokona ojciec lub matka według formularza z załącznika nr 2

(dostępny na parafialnej stronie internetowej);

13. Fundacja Rodziny Czarneckich wraz z Zespołem Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

serdecznie zapraszają osoby samotne i potrzebujące po odbiór paczek Wielkanocnych. Będzie je można

otrzymać z zachowaniem zasad sanitarnych w Wielką Sobotę - 11 kwietnia, w godz. 10.00 – 13.00 przy

budynku Zespołu Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku.

14. Informacje w sprawie udzielenia sakramentu bierzmowania i I-szej Komunii świętej w naszej Parafii

zostaną podane po świętach wielkanocnych w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej;

15. Prosimy o zachowywanie przepisu gromadzenia się w kościele, w kaplicy adoracji, nie więcej niż 5

osób. Osoby, które skorzystają ze spowiedzi sakramentalnej niech ustąpią miejsca tym, którzy na nią

czekają. Prosimy również o cierpliwość i wyrozumiałość w przestrzeganiu niezbędnych zasad

bezpieczeństwa również w świątyni podczas modlitwy, adoracji czy korzystania z sakramentów świętych.

16. Prosimy o śledzenie w mediach i na stronie internetowej Archidiecezji i parafii aktualnych informacji

dotyczących ograniczeń zgromadzeń podczas liturgii i modlitwy osobistej.

17. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone osobiście i na konto bankowe parafii, co pozwala na

utrzymanie płynności finansowej parafii i kontynuowanie rozpoczętych remontów.

18. Po raz pierwszy, wyłącznie w wersji elektronicznej, ukazał się nowy miesięcznika Archidiecezji Białostockiej "Drogi Miłosierdzia". Czasopismo można pobrać bezpłatnie ze strony ArchiBial.pl. http://dm.archibial.pl/numer/1...

19. Niech trudne doświadczenie czasu epidemii wzmocni w nas ducha odpowiedzialności za innych i

mobilizuje do składania ofiar, osobistych wyrzeczeń i rezygnacji ze swoich praw na rzecz dobra innych.