Drodzy Parafianie!

„Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju nic nie rozumiejąc” Jr 14, 18b

Ten niepokój Jeremiasza jest dziś udziałem każdego z nas, ale nie może on zabić w nas nadziei płynącej z krzyża Chrystusowego, że nikt i nic „nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu” (Rz 8, 39). Golgota w okrutnych okolicznościach Wielkiego Piątku objawiła się pogodną ciszą Wielkanocnego Poranka przed pustym grobem. Wierzymy, że także spotkamy Zmartwychwstałego i będziemy się radować pełnią pokoju.

Drodzy Parafianie, zobowiązani ustaleniami władzy świeckiej, zaakceptowanymi przez władzę duchowną naszego Kościoła partykularnego, musimy zaadoptować powyższe ustalenia do życia parafialnego. W naszej Parafii, zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy z 26 marca br. (treść dostępna na stronie parafialnej) będzie obowiązywał następujący porządek sprawowania Kultu Bożego:

1. Od niedzieli 29 marca Msze święte według obowiązującego porządku (dni powszednie 6. 30, 7.00 i 18.00; niedziela 6.30 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.00) będą odprawiane bez udziału wiernych (z powodu trudności wyboru tylko 5 osób z pragnących uczestnictwa);

2. Liturgia pogrzebowa jest ograniczona do 3. stacji na cmentarzu. Może w niej uczestniczyć tylko 5 osób z rodziny zmarłego;

3. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych i rekolekcjach za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Z naszej parafii codziennie jest transmitowana Msza św. o godz. 18.00, w niedziele Msze św. od 9.00 do 13.30.

4. Kaplica Wieczystej Adoracji pozostaje otwarta do indywidualnej adoracji do godz. 17.00 w Wielki Czwartek, z zachowaniem ograniczenia do 5 osób przebywających w kaplicy;

5. Każdego dnia od godz. 17.00 do 18.00 będzie dyżurował w kościele kapłan z posługą sakramentu pokuty i pojednania dla wiernych. Od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Soboty spowiedź w dolnym kościele od godz. 10.00 do 17.00 (w Wielki Piątek 10.00 – 15.00 i 17.00 – 19.00). Zawsze zachowując rygor maksymalnie 5 osób w świątyni. Na spowiedź indywidualną można umawiać się telefonicznie: 885 885 224, mailowo: duch@archibial.pl, Facebook, Messanger. 

6. Przypominamy wszystkim o możliwości powrotu do stanu łaski uświęcającej przez akt żalu doskonałego, który musi zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej. Szczegóły w załączniku nr 1 (dostępny na parafialnej stronie internetowej);

7. Okres spowiedzi wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020 r.);

8. Osoby poddane kwarantannie nie mogą uczestniczyć w żadnym rodzaju zgromadzeń liturgicznych (także w pogrzebie). Nie wolno kapłanom odwiedzać ich z posługą sakramentalną;

9. Chrzest dziecka należy umówić z duszpasterzem telefonicznie i zostanie udzielony przy udziale rodziców i chrzestnych;

10. W Niedzielę palmową nie święcimy palm. Udział we Mszy świętej tylko za pośrednictwem mediów;

11. W Wielki Czwartek udział we Mszy świętej tylko za pośrednictwem mediów;

12. W Wielki Piątek kościół, do prywatnej adoracji, będzie otwarty od 8.00 do 15.00. Udział w Liturgii Męki Pańskiej tylko za pośrednictwem mediów;

13. W Wielką Sobotę prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu w grobie pańskim od godz. 8.00 do 18.00. Udział we Mszy świętej Wigilii Paschalnej tylko za pośrednictwem mediów;

14. Nie będzie w Wielką Sobotę poświęcenia pokarmów na stół wielkanocnyBłogosławieństwa pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym dokona ojciec lub matka według formularza z załącznika nr 2 (dostępny na parafialnej stronie internetowej);

15. Informacje w sprawie udzielenia sakramentu bierzmowania i I-szejKomunii świętej w naszej Parafii zostaną podane po świętach wielkanocnych w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej;

16. Prosimy o zachowywanie przepisu gromadzenia się w kościele nie więcej niż 5 osób. Osoby, które skorzystają ze spowiedzi sakramentalnej niech ustąpią miejsca tym, którzy na nią czekają.

Niech trudne doświadczenie czasu epidemii wzmocni w nas ducha odpowiedzialności za innych i mobilizuje do składania ofiar, osobistych wyrzeczeń i rezygnacji ze swoich praw na rzecz dobra innych.

Z pamięcią modlitewną i troską duszpasterską,

Wasi Duszpasterze