ŻAL DOSKONAŁY W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu, na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe. Skutkuje on odpuszczeniem grzechów ciężkich. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości» (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawieramocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

JAK WZBUDZIĆ AKT ŻALU DOSKONAŁEGO?

W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:

1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu

pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy

najbliższej okazji);

2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych

grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości

(jak w ramach przygotowania do spowiedzi

sakramentalnej);

3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu

na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy;

można wypowiedzieć formułę: „Boże, bądź miłościw

mnie grzesznemu” albo przeczytać np. Psalm 51(50);

4) przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za

grzechy;

5) przyjąć Komunię św. (sakramentalnie lub duchowo).

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO („Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350) 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.   

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.   

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.   

Albo:   Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.   

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:   

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.   

Wszyscy: Amen.   

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.   

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.   

Wszyscy: Amen.