1. Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach. By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie. Zaznaczono, że pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin chorych i ci, którzy narażając się na zarażenie, pomagają pacjentom z koronawirusem otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach. Penitencjaria Apostolska udziela także odpustu osobom nawiedzającym i adorującym Najświętszy Sakrament czy też czytającym Pismo Święte przez co najmniej pół godziny, odmawiającym Różaniec Święty, pobożnie odprawiającym Drogę Krzyżową, albo odmawiającym Koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby błagać Boga Wszechmogącego o ustanie epidemii, ulgę dla cierpiących i wieczne zbawienie, dla tych, których Pan Bóg wezwał do siebie.

2. Przypominamy, że dnia 13 marca Ks. Arcybiskup udzielił  dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br.:

• osobom w podeszłym wieku,

• osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

• dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

• osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

3. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie w łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe Mszy Świętych i innych nabożeństw. Jednocześnie dnia 14 marca Ks. Arcybiskup ograniczył możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. w kościołach i kaplicach (w niedziele i w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób. Dla zachowania wszelkich środków ostrożności do Komunii św. podchodzimy procesyjnie, unikając pośpiechu. Po uczczenie Najświętszego Sakramentu przez przyklęknięcie lub pokłon przyjmujemy Komunię świętą. Osoby przyjmujące komunię na rękę, Świętą Hostię spożywają natychmiast po udzieleniu, jeszcze przy stopniu ołtarza.
4. Przeżywamy Wielki Post, czas: modlitwy, postu, jałmużny. Tradycyjne nabożeństwa: Droga krzyżowa, Gorzkie żale, rekolekcje, zazwyczaj były sprawowane w kościele, z liczną obecnością wiernych. Ten rok zmusza nas, żeby te wyrazy wiary i pobożności przeżywać w domu, uczestnicząc przez środki masowego przekazu: telewizję, radio czy Internet. Korzystajmy z tego, uczestniczmy we Mszach św. i nabożeństwach transmitowanych w mediach. Zachęcamy do: lektury Pisma Świętego, rozmyślań i medytacji, lektury duchowej, rachunku sumienia, przyjmowania duchowego komunii świętej. W miarę możliwości, rozsądnie i odpowiedzialnie korzystajmy z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji. Zatroszczmy się o katechezę domową dla dzieci. Niech nasze domy staną się kościołem domowym. Niech ten czas ma również religijny charakter. Pamiętajmy to Wielki Post. Nie zmarnujmy tego czasu, przypominał papież Franciszek. 

5. Dla ułatwienia spowiedzi przed świętami w kościele od jutra, każdego dnia będzie dyżurował ksiądz w konfesjonale od godz. 17.00. Można też, korzystając z telefonu /885 885 224/ czy maila umawiać się na spowiedź. Księża są do dyspozycji z posługą sakramentalną także poza konfesjonałem, w miejscach zapewniających dyskrecję i bezpieczeństwo w czasie epidemii. W Wielkim Tygodniu będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi przez cały dzień tj. od godz. 6.30 do 18.30. Kapłani gotowi są do odwiedzania chorych i starszych w domach, niosąc posługę sakramentalną: spowiedź, namaszczenie chorych, komunię św.

6. Większość spraw kancelaryjnych można załatwiać drogą elektroniczną: telefonicznie, mailowo /prośba o wydanie zaświadczenia, umówienie terminów ślubów, chrztów, namaszczenia chorych, spowiedzi, intencji mszalnych/. Można też składać ofiary na potrzeby kultu religijnego przelewem bankowym na konto parafii. Zachęcamy do kontaktu z parafią i komunikację przez Facebooka i www.duch.archibial.pl. W Internecie zamieszczamy aktualne ogłoszenia i informacje.

7. Osoby mogące pomóc w zorganizowaniu transmisji z naszej parafii nabożeństw, Mszy św., liturgii Wielkiego Tygodnia prosimy o kontakt.

8. We środę – 25 marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Zachęcamy o godz. 12.00 do wspólnej modlitwy w rodzinie modlitwą Anioł Pański. Zachęcamy również do podjęcia w tym dniu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, tj. dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji poczętego dziecka, którego życie jeszcze w łonie matki jest zagrożone.

9. W zakrystii można nabyć świece paschałki na stół wielkanocny: duże w cenie 10 zł, małe – 6 zł.

10. W minionym tygodniu na konto parafialne wpłynęły ofiary na remont kaplicy i na cele kultu religijnego w wysokości 1100 zł. Bóg zapłać!

11. Prosimy o wzajemne wsparcie, życzliwość i serdeczność w rodzinach i w sąsiedztwie. Nie popadajmy w panikę. Pamiętajmy w modlitwie o starszych, chorych, umierających i zmarłych, służbie zdrowia, służbach mundurowych, naukowcach pracujących w laboratoriach nad wynalezieniem szczepionki. Wszystkim obecnym na Eucharystii i Waszym bliskim, życzymy mocnej wiary i nadziei, a przede wszystkim  pokoju serca, w przeżywaniu obecnego czasu.