OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1 stycznia 2022

  1. Dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Światowy dzień modlitwy o pokój. Za udział w publicznym odmówieniu hymnu O Stworzycielu Duchu, przyjdź, można uzyskać odpust zupełny.
  2. Stolica Apostolska podała przykrą wiadomość o śmierci papieża seniora Benedykta XVI. Dziękujemy Bogu za Jego wiarę, nauczanie i posługę w Kościele. Módlmy, aby Doby Bóg przyjął Go do swego domu w niebie. Dziś o godz. 12.00 będzie modlitwa w naszej świątyni za zmarłego papieża Benedykta, a także o godz. 18.00 w archikatedrze białostockiej pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity. Transmisja uroczystości pogrzebowej będzie 5 stycznia o godz. 9.30.
  3. W poniedziałek – 2 stycznia wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu.
  4. W piątek – 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Poświecenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. Taca przeznaczona jest na Misje. Nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. O godz. 12.00 wyruszy Orszak Trzech Króli. Rozpoczęcie i zakończenie na placu przed katedrą.
  5. Schola "Winnica" zaprasza na Misyjny koncert kolęd odbędzie się 7 stycznia o godz. 18.00 i 8 stycznia o godz. 16.00 w Kinie Ton. Podczas koncertu dobrowolną ofiarą będzie można wesprzeć misje w Tanzanii.
  6. Ukazał się nowy numer "Dróg Miłosierdzia". Znajdziemy w nim: rozmowę z o. Andrzejem Zalewskim, proboszczem parafii greckokatolickiej, o zwyczajach bożonarodzeniowych katolików obrządku wschodniego, o wspólnocie grekokatolików w Białymstoku oraz o pomocy przybyłym do Polski Ukraińcom, wywiad z krytykiem literackim Waldemarem Smaszczem na temat kolędy "Bóg się rodzi" i artykuł o "Adoracji eucharystycznej". Czasopismo jest na stoliku pod chórem. Ewentualne ofiary można wrzucić do skarbonki.
  7. Podsumowanie minionego roku. Dziękujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski, którymi nas obdarzył w minionym roku. Przyniósł on wiele dobra i nadziei, jak choćby przezwyciężenie pandemii. Niestety także nowe zagrożenia i wyzwania: wojna w Ukrainie, kryzys uchodźców wojennych i kryzys ekonomiczny. W trudnym czasie okazaliśmy jako wspólnota parafialna ogromną solidarność z Ukraińcami. Dziękujemy za wielką, wręcz ewangeliczną pomoc wobec potrzebujących. W ostatnim czasie wiele osób, z różnych przyczyn, także z powodu pandemii, oddaliło się od Boga i Kościoła. Smuci fakt nieuczęszczania dzieci i młodzieży na katechezę szkolną. Wiele osób stara się jednak mocno trwać przy Bogu i korzystać z sakramentów świętych. Ważnym miejscem modlitwy i wiary jest Kaplica Wieczystej Adoracji. Zachęcamy do korzystania z tego świętego miejsca. W szkołach i w parafii staraliśmy się o realizację katechezy przed chrztem, I komunią, bierzmowaniem i sakramentem małżeństwa. Rodzice bardzo dobrze przygotowali dzieci do pierwszej spowiedzi i I komunii świętej, za co bardzo dziękujemy. Sakrament chrztu świętego został udzielony 119 dzieciom. Do I Komunii świętej przystąpiło 97 dzieci kl III. Młodzież naszej parafii rozpoczęła przygotowanie do Sakrament bierzmowania. Sakrament małżeństwa zawarły 23 pary. W naszej parafii przybywa nowych bloków i mieszkań. Zapraszamy nowych mieszkańców do włączenia się w życie religijne naszej wspólnoty. Wiele rodzin w minionym roku dotknęła śmierć kogoś bliskiego. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszło do wieczności aż 151 osób. Pamiętajmy w modlitwie o żywych i zmarłych, a swoim świadectwem wiary, łagodnością i życzliwością pociągajmy do Chrystusa. Bilans finansowy parafii.
  8. Bóg zapłać! wszystkim, którzy wspierają prace remontowe w parafii, ostatnio wpłynęło na konto i ofiarach indywidualnych 18500 zł. Bardzo dziękujemy rodzinie, która w całości sfinansowała renowację tabernakulum i wykonanie nowych elementów ozdobnych przy ołtarzu i ambonie. Osoby, te pragną pozostać anonimowe, tym bardziej jako wspólnota parafialna dziękujemy za ich ofiarę i polecamy ich w modlitwie Dobremu Bogu. Mając na uwadze prowadzone prace remontowe i aktualne potrzeby parafii będziemy wdzięczni za każdą ofiarę, którą można przekazać w następujący sposób:

- przekazać kapłanowi, wyraźnie określając przeznaczenie,

- wpłacić na konto Parafii /dane są na stronie internetowej parafii w zakładce kontakt/,

- złożyć w niedzielę na tacę w kopercie /anonimowo czy z danymi ofiarodawcy/,

- złożyć ofiarę w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia.

  1. Wizyta duszpasterska – kolęda odbędzie się w naszej parafii w tradycyjny sposób. Kapłani z modlitwą i błogosławieństwem odwiedzą mieszkania i domy. Prosimy o przygotowanie krzyża, świec i wody święconej. Osoby, które w ostatnich dwóch latach zmieniły adres zamieszkania lub przybyły do naszej parafii, czy też nie przyjmowały księdza po kolędzie, a pragną spotkać się z kapłanem, prosimy o zgłoszenie do kancelarii osobiście, telefonicznie /tel. 885 885 224/, mailowo /duch@archibial.pl/ w celu zaktualizowania swoich danych. Szczegółowy terminarz kolędy jest dostępny w gablotach i na stronie internetowej parafii.

Kolęda w tym tygodniu:

2 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00

ul. Piastowska 13

ul. Piastowska 13 A

ul. Piastowska 13 B

3 stycznia (wtorek) od. godz. 16.00

ul. Piastowska 13 C

ul. Piastowska 13 D

ul. Piastowska 15

4 stycznia (środa) od godz. 16.00

ul. Piastowska 15 A

ul. Piastowska 15 B

ul. Piastowska 17

5 stycznia (czwartek) od godz. 16.00

ul. Piastowska 19

ul. Piastowska 21

ul. Piastowska 23

7 stycznia (sobota) od godz. 14.00

ul. Nowowarszawska

ul. Karmelowa

ul. Baranowicka

Życzenia na Nowy Rok….