OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE       XXVIII Niedziela Zwykła – 9 października 2022

Dzisiejszą niedzielą kończymy Misje święte w naszej parafii. O godz. 18.00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa z obrzędem poświęcenia krzyża misyjnego. Dziękujemy, tym wszystkim, którzy uczestniczyli w misyjnych spotkaniach. Serdecznie dziękujemy Misjonarzom Werbistom: o. Henrykowi i o. Radosławowi, za ich posługę, zaangażowanie i świadectwo. Niech owocem Misji świętych będzie wzrost w wierze, nadziei i wzajemnej miłości, a także życie prawdziwie chrześcijańskie, będące świadectwem we współczesnym świecie.

Dziś przeprowadzane jest badanie statystyczne praktyk religijnych w parafii. Wychodząc z kościoła, prosimy o wsparcie Funduszu stypendialnego Dzieła Nowego Tysiąclecia dobrowolnymi ofiarami do puszki.

We wtorek – 11 października na Mszy św. wieczornej będziemy się modlić razem z Kołem Radia Maryja. Po Mszy spotkanie formacyjne w Sali św. Marty.

W środę – 12 października od godz. 17.00 na wspólną modlitwę zaprasza Apostolstwo Dobrej Śmierci.

W czwartek – 13 października wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego. Po Mszy św. wieczornej różaniec i procesja fatimska z lampionami i świecami dookoła kościoła. Nie będzie w tym dniu różańca o godz. 17.30.

W piątek – 14 października Dzień Edukacji Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o nauczycielach, wychowawcach i katechetach.

W sobotę – 15 października wspomnienie św. Teresy od Jezusa.

Zapraszamy na nabożeństwo październikowe każdego dnia o godz. 17.30. Prosimy rodziców i opiekunów o pomoc, aby dzieci włączyły się w modlitwę różańcową w parafii, zwłaszcza we środy. Zachęcamy też do rodzinnej modlitwy różańcowej w domu.

Bóg zapłać! za ofiary przekazane w tym tygodniu na remonty w parafii.

Na stolikach pod chórem możemy znaleźć publikacje księży Werbistów. Dobrowolne ofiary za te publikacje będą wsparciem misji.

Od 2 do 8 listopada, będzie odprawione w naszej parafii Nabożeństwo wypominkowe za zmarłych o godz. 17.00. Kartki na wypominki, które można uzupełniać imionami zmarłych są już wyłożone na stoliku pod chórem. Prosimy o czytelne wpisywanie imion i nazwisk zmarłych. Wypominki przyjmujemy w niedziele w zakrystii, w tygodniu w kancelarii.

Od Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku otrzymaliśmy informację,  że iluminacje obiektów architektonicznych będących w zarządzaniu przez miasto Białystok od dnia 7 października świecić będą od zachodu słońca przez jedną godzinę. Powyższe zmiany podyktowane są stale rosnącymi kosztami energii elektrycznej, a także wynikają z konieczności redukcji zużycia energii elektrycznej przez administrację samorządową.

Informujemy, że 7 października odeszła do wieczności śp. Irena, siostra ks. Wiesława posługującego w naszej parafii. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 10 października w Makowie Mazowieckim. Polecajmy Zmarłą Miłosierdziu Bożemu. W naszej parafii zostanie odprawiona Msza św. w 7 dzień po śmierci, tj. w piątek 14 października o godz. 18.00.

Życzymy błogosławionej niedzieli i wszelkich łask od Boga.