Owocem parafialnych spotkań synodalnych jest pragnienie systematycznego poznawania i pogłębiania naszej wiary.

Zapraszamy na Katechezy dla dorosłych "W poszukiwaniu wiary"

  • czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 
  • w kościele parafialnym
Gdy wyznajemy naszą wiarę, zaczynamy od słów: "Wierzę" lub "Wierzymy". Dlatego wykład wiary Kościoła wyznawanej w Credo, celebrowanej w liturgii oraz przeżywanej w praktykowaniu przykazań i w modlitwie, zaczynamy od pytania, co to znaczy "wierzyć". Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia. Rozważymy więc najpierw to poszukiwanie Boga przez człowieka, następnie Objawienie Boże, przez które Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi, wreszcie odpowiedź wiary. KKK 26