OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                III Niedziela Zwykła 23 stycznia 2022

 1. Dzisiejszą Niedzielą Słowa Bożego rozpoczynamy Tydzień Biblijny.
 2. W poniedziałek – 24 stycznia wspomnienie św. Franciszka Salezego.
 3. We wtorek – 25 stycznia święto nawrócenia św. Pawła. Koniec Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym dniu po Mszy św. wieczornej w Sali św. Marty spotkanie członków i sympatyków Rycerstwa Niepokalanej, a w Sali św. Jana Pawła II kolejne spotkanie synodalne – temat: „Celebrowanie”.
 4. W środę – 26 stycznia wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa. Dzień 98 urodzin Księdza Arcybiskupa Seniora Stanisława Szymeckiego.
 5. W piątek – 28 stycznia wspomnienie św. Tomasza z Akwinu.
 6. W sobotę – 29 stycznia wspomnienie bł. Bolesławy Lament.
 7. W dniach 4 – 6 marca organizowane są w Hodyszewie weekendowe rekolekcje dla małżeństw, przeżywających trudności lub chcących odnowić swoją relację, prowadzone przez diecezjalny ośrodek Spotkań Małżeńskich. Szczegółowe informacje i kontakt do organizatorów na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl.
 8. Spotkanie modlitewno-formacyjne zelatorek i zelatorów Kół Żywego Różańca Archidiecezji Białostockiej oraz odpowiedzialnych za inne grupy różańcowe odbędzie się w sobotę – 29 stycznia. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 w Archikatedrze białostockiej.
 9. Dziś i w przyszłą niedzielę w zakrystii ministranci będą rozprowadzać świece gromniczne. Ofiary złożone za świece będą wsparciem dla działalności Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii.
 10. Dziękujemy tym, którzy znaleźli czas na spotkanie kolędowe w naszej parafii. Mamy świadomość, że te spotkania były bardzo ogólne, uniemożliwione też były rozmowy indywidualne z kapłanem. Z różnymi sprawami natury duchowej i osobistej zapraszamy /jeśli jest potrzeba/ na spotkania w kancelarii parafialnej. Kapłani naszej parafii są gotowi odwiedzać chorych i starszych z posługą spowiedzi i roznosić Komunię Świętą. Jeśli istnieje taka potrzeba osobista, pomimo pandemii, jesteśmy gotowi również spotkać się z modlitwą i błogosławieństwem w Waszych domach i mieszkaniach. Ewentualne zgłoszenia w kancelarii i zakrystii. Ufamy, że w przyszłym roku kapłani będą mogli kolędować w mieszkaniach i domach naszej parafii, zgromadzi nas wspólna modlitwa i indywidualne błogosławieństwo rodziny. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie intencje przekazywane w zakrystii, drogą mailową i do kosza przy ołtarzu. Modliliśmy się w tych sprawach podczas Mszy św. kolędowych. Prosimy o kontynuację wprowadzonego zwyczaju i jeżeli będzie taka potrzeba raz w miesiącu lub częściej będzie sprawowana Msza św. zbierająca wszystkie nasze intencje do pilnej modlitwy, które można przekazywać w zakrystii, kancelarii lub zostawić przy ołtarzu Matki Bożej w skarbonie.
 11. Dziękujemy również za pamięć o naszych zmarłych, którą wyraziliśmy modlitwą i symbolicznym zniczem zapalanym przy grobie ks. Stanisława. Po spotkaniach kolędowych zauważamy potrzebę większej troski nas wszystkich o łaskę wiary, praktyki religijne dzieci, młodzieży, młodych małżeństw i nowych mieszkańców.
 12. Bóg zapłać! wszystkim, którzy wspierają duchowo i materialnie prowadzone prace remontowe pomimo często poważnych trudności związanych z pandemią, inflacją i podwyżkami.  Złożone ofiary indywidualne i na konto przy okazji spotkań kolędowych pozwoliły spłacić zadłużenie które mięliśmy z końcem roku, wszelkie zobowiązania wobec Diecezji i Kurii, a także aktualnie możemy realizować na bieżąco wydatki związane z trwającym remontem. Dziękujemy za wspólną odpowiedzialność i troskę o naszą parafię.
 13. Przypominamy, że według potrzeby serca możemy wesprzeć prace w Parafii: wpłacając ofiary na konto, złożyć na tacę czy w kancelarii parafialnej.
 14. Wobec nasilającej się pandemii przypominamy o przestrzeganiu zasad sanitarnych w kościele i w kaplicy adoracji. Pamiętajmy: dystans – dezynfekcja – maseczka. Niech Bóg nam błogosławi, udziela zdrowia.