1. Trwając w radości ze Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy dziś Święto Miłosierdzia Bożego, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Dziękujmy Bogu za Jego miłosierną Miłość, prośmy o Miłosierdzie dla nas i świata całego. Na terytorium Polski, pod zwykłymi warunkami, można dziś uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie przed Najświętszym Sakramentem Koronki do Miłosierdzia Bożego. Czyniąc gest miłosierdzia wobec bliźnich, ofiarami do puszek możemy wesprzeć Caritas Archidiecezji.

2. We wtorek – 13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza w tym dniu na wspólną modlitwę: o godz. 17.00 różaniec i Msza św. o godz. 18.00.

3. We środę – 14 kwietnia Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza o godz. 17.00 do kościoła na Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej, Mszę św. o godz. 18.00 i na spotkanie formacyjne po Mszy św.

4. W przyszłą niedzielę o godz. 7.30 Msza św. w intencji KŻR św. Agaty. Po Mszy św. różaniec w kościele.

5. W kaplicy Wieczystej Adoracji trwają prace wykończeniowe na ścianach oraz przygotowawcze do wykonania posadzki. Wkrótce rozpoczną się prace przy wejściu zewnętrznym. Z powodu epidemii opóźnia się wykonanie nowych ławek do kaplicy. Planowane są 54 miejsca w ławkach 4, 3 i 2 osobowych. Przewidywany koszt ławki 4 osobowej wynosi ok. 3400 zł, 2 osobowej – 2000 zł. Mamy również kosztorys za nowe witraże: koszt jednego 13.000 zł, a także ołtarza wystawienia koszt - 42.000 zł. Jeden z witraży został już ufundowany przez anonimowego ofiarodawcę, za co składamy serdeczne podziękowanie!

6. Przedszkole Familijne i Szkoła Podstawowa STER, które łączą wysoki poziom nauczania z wychowaniem w wartościach prowadzą nabór do wszystkich grup przedszkolnych oraz klas I-III szkoły podstawowej. Trwają dni otwarte Szkoły. Zapraszamy chętne rodziny. Informacje na stronie szkoły: www.ster.bialystok.pl.

7. Przypominamy, że wiernych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. niedzielnej i świątecznej do 30 maja obowiązuje w naszej Archidiecezji dyspensa.

8. Prosimy o respektowanie przepisów, dezynfekcji rąk w kościele i kaplicy adoracji, noszenie maseczek, oraz zachowanie dystansu min.1.5 metra. Limit wiernych: w kościele 75 osób, w kaplicy adoracji 5 osób, w dolnym kościele 15 osób.

9. Niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia naszą nadzieję i nam błogosławi.