SPOTKANIA KOLĘDOWE 2021

Dnia 9 grudnia Arcybiskup Tadeusz Wojda, kierując się odpowiedzialnością i troską o wiernych Archidiecezji, odwołał tegoroczną wizytę duszpasterską zwaną kolędą. 

Pragnąc kontynuować tradycję spotkań i modlitwy o Boże błogosławieństwo dla rodzin naszej Parafii, zachęceni przez Arcybiskupa Metropolitę, pragniemy w dni powszednie po Nowym Roku, według podanego poniżej porządku, o godzinie 19.00 odprawiać Msze święte za mieszkańców poszczególnych ulic naszej Parafii. Będziemy prosić w nich o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, o zdrowie, zgodę , pojednanie i pokój w rodzinach, a także za zmarłych z rodzin i z parafii.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w kościele oraz do duchowej łączności tych, którzy przybyć do kościoła nie mogą. Będziemy święcić wodę przyniesioną we własnych naczyniach. Zaśpiewamy wspólnie kolędę przy żłóbku. Pragniemy, aby ta modlitwa była darem serca Waszych Duszpasterzy dla Was i jednocześnie wyrazem naszej wdzięczności dla Was za wszelką życzliwość; dlatego kategorycznie i jednoznacznie prosimy, aby nie zbierać i nie przynosić żadnych ofiar za tę modlitwę i przyjąć nasz dar serca. 

Jeżeli natomiast ktoś ma potrzebę wesprzeć budżet Parafii, to może to uczynić: 

• wpłacając pieniądze na konto Parafii (niezbędne dane są dostępne na naszej parafialnej stronie internetowej w zakładce kontakt), • składając w niedzielę, na tacę, anonimowo lub w kopercie z danymi ofiarodawcy, • składając ofiarę dla księdza dyżurującego w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia.

Porządek spotkania w kościele parafialnym – godzina 19.00

Msza święta w intencji: 

1. wszystkich parafian zaproszonych na Mszą, o zdrowie, zgodę, pojednanie i pokój w rodzinach, 

2. za zmarłych z rodzin i z parafii

Błogosławieństwo wody i wspólne kolędowanie przy żłóbku

 

4 STYCZNIA - PONIEDZIAŁEK

ul. Piastowska 13

ul. Piastowska 13a

ul. Piastowska 13b

ul. Piastowska 13c

ul. Piastowska 13d

5 STYCZNIA - WTOREK

ul. Piastowska 15

ul. Piastowska 15a

ul. Piastowska 15b

ul. Piastowska 17

ul. Piastowska 19

7 STYCZNIA - CZWARTEK

ul. Piastowska 21

ul. Piastowska 23

ul. Piasta 50

ul. Piasta 52

ul. Mieszka I 1

8 STYCZNIA - PIĄTEK

ul. Mieszka I 2

ul. Mieszka I 2a

ul. Mieszka I 3

ul. Mieszka I 4

11 STYCZNIA - PONIEDZIAŁEK

ul. Baranowicka

ul. Plażowa – domy pryw. i nowe bloki

ul. Ciołkowskiego

ul. Obrębowa

Zaułek Podlaski

12 STYCZNIA - WTOREK

ul. Mieszka I 7

ul. Mieszka I 8

ul. Mieszka I 8a

ul. Mieszka I 8b

ul. Mieszka I 10

ul. Mieszka I 11

13 STYCZNIA - ŚRODA

ul. Mieszka I 15

ul. Mieszka I 17

ul. Mieszka I 19a

ul. Mieszka I 21

ul. Mieszka I 23

14 STYCZNIA - CZWARTEK

ul. Spacerowa 8

ul. Towarowa 4

ul. Towarowa 6

ul. Towarowa 8a

15 STYCZNIA - PIĄTEK

ul. Czarneckiego

ul. Towarowa 10

ul. Towarowa 12

ul. Towarowa 14

18 STYCZNIA - PONIEDZIAŁEK

ul. Zaściańska

Zaułek Podhalański

Zaułek Łęczycki

19 STYCZNIA - WTOREK

ul. Towarowa 16

ul. Towarowa 17

ul. Towarowa 20

ul. Towarowa 22

ul. Towarowa 28

20 STYCZNIA - ŚRODA

ul. Kujawska 5a

ul. Kujawska 5b

ul. Warmińska 29

ul. Warmińska 31

ul. Warmińska – domy pryw.

ul. Sudecka – nowe bloki

ul. mjr. Z. Szendzielarza ps. Łupaszko – nowe bloki

ul. Wołyńska

21 STYCZNIA - CZWARTEK

ul. Sybiraków 1

ul. Sybiraków 3

ul. Sybiraków 5

ul. Sybiraków 7

ul. Sybiraków 9

22 STYCZNIA - PIĄTEK

ul. Sybiraków 11

ul. Sybiraków 15

ul. Sybiraków 17

ul. Sybiraków 19

25 STYCZNIA - PONIEDZIAŁEK

ul. Andrukiewicza 2

ul. Andrukiewicza 4

ul. Piasta 152

ul. Piasta Stara - domy pryw.

ul. Wołyńska 148

ul. Andrukiewicza 13

ul. Andrukiewicza 15

26 STYCZNIA - WTOREK

ul. Nowowarszawska

ul. Kujawska – domy pryw.

ul. Gospodarska

27 STYCZNIA - ŚRODA

ul. Andrukiewicza 6

ul. Andrukiewicza 7

ul. Andrukiewicza 9

ul. Andrukiewicza 11

ul. Wołyńska 144

28 STYCZNIA - CZWARTEK

ul. Sybiraków 4

ul. Sybiraków 4a

ul. Sybiraków 6

ul. Sybiraków 8

ul. Sybiraków 10

ul. Sybiraków 12

ul. Sybiraków 14

ul. Sybiraków 16

ul. Sybiraków 16a

ul. Sybiraków 18

ul. Sybiraków 20

29 STYCZNIA - PIĄTEK

ul. Pomorska

ul. Zbożowa

ul. Małopolska

ul. Opolska

ul. Wakacyjna

ul. Łużycka

Zaułek Olsztyński

ul. Wielkopolska