KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA

Tym pozdrowieniem wita się wspólnota Koła Przyjaciół Radia Maryja, która istnieje przy tutejszej parafii od 14 września 1997r. Ówczesny Ks. Proboszcz Kanonik STANISŁAW ANDRUKIEWICZ pobłogosławił tej wspólnocie wyznaczając na jej opiekuna Ks. Mirosława Szepiotko, a po jego przeniesieniu funkcję tą pełnili kolejno Ks. Andrzej Rogoziński, Ks. Wojciech Dąbrowski, Ks. Grzegorz Solich, ks. Andrzej Matel, a obecnie od 2012r. nadzoruje tej wspólnocie Ks. ADAM NIEMCZYNOWICZ.

Prawie 15 lat co miesiąc odprawiane są Msze Św. w intencji: Ojca Świętego, Ojczyzny, Ojca Dyrektora Radia Maryja i telewizję TRWAM i całą Rodzinę Radia Maryja. Na te Msze Św. zapraszani są członkowie i sympatycy Radia, także z innych parafii diecezji białostockiej.

Po każdej Mszy Św. odbywają się katechezy formacyjne dla wszystkich, prowadzone przez Ks.Opiekuna którym jest ważny BÓG HONOR I OJCZYZNA. Zapraszani także są na konferencje patriotyczne profesorowie z KUL, prof. Jerzy R. Nowak i inni.

Organizowane są diecezjalne spotkania opłatkowe w których biorą udział dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych z Podlasia, Białorusi i Litwy przedstawiając Jasełka bożonarodzeniowe.

W roku jubileuszowym 2000 w naszej parafii odbyła się Msza Św. transmitowana na całą POLSKĘ i cały Świat przez Radio MARYJA.

Zadaniem Koła jest zbliżanie i jednoczenie członków i sympatyków przez słowo pisane słuchane, rozprowadzając prasę katolicką tj. RÓŻANIEC, W NASZEJ RODZINIE, NASZ DZIENNIK, ANIOŁ STRÓŻ, MIŁUJCIE SIĘ i tp. a także książki patriotyczne i inne pogłębiające wartości chrześcijańskie.

Spotykamy się także w comiesięcznej dziękczynnej modlitwie różańcowej w intencji: Ojczyzny, Kapłanów i całej Rodziny Radia MARYJA przed NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM w Kaplicy Nieustającej Adoracji.

Jednoczymy się odbywając rekolekcje w drodze tz. organizujemy pielgrzymki rocznicowe po sanktuariach naszej OJCZYZNY I EUROPY /Rzym,Lwów,Wilno/i do ZIEMI ŚWIĘTEJ.
Członkowie Koła biorą udział we wszystkich uroczystościach parafialnych i diecezjalnych przez czynne uczestnictwo.

Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji, Prowadź nas, Prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką
– słowa JANA PAWEŁA II, WATYKAN, 23 III 1994r

Prowadząca KOŁO – Alicja Wolańska