STRAŻ HONOROWA

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA  JEZUSOWEGO

  1. Wspólnota istnieje od 19 września 1990 roku  (ówczesnym proboszczem był ks. Stanisław Andrukiewicz).
  2. Dyrektorem arcybractwa od początku do 2009 roku był ks. Jan Toczko. Obecnie (t.j. od 2010 roku) naszą wspólnotą opiekuje się ks. Stanisław Wysocki.
  3. Zelatorkami kolejno były: Janina Czajkowska w latach 1990-1991, Janina Tkacz (1991-1994), Teresa Druskont (1994-2012). Obecnie zelatorką jest Alicja Koźniewska.
  4. Celem działalności wspólnoty jest szerzenie Kultu NSPJ i wynagradzanie Sercu Jezusowemu za grzechy świata poprzez:
  • obecność przy Sercu Pana Jezusa ukrytym w tabernakulum, w ciągu jednej godziny (zadeklarowanej przez siebie) każdego dnia, w której ofiarowuje się wszystkie zajęcia (związane z obowiązkami stanu) nie czyniąc w niej żadnej zmiany.
  • uczestnictwo we Mszy Św. w pierwszy piątek miesiąca, po której odbywa się spotkanie wspólnotowe.
  • adorację Najświętszego Sakramentu Pana Jezusa w czwartą niedzielę każdego miesiąca od 17˚˚-18˚˚ w Kaplicy Wieczystej Adoracji.

Pragnących zbliżyć się do Serca Pana Jezusa zapraszamy na Mszę Św. wieczorną w każdy pierwszy piątek miesiąca i na spotkanie po Mszy Św. do biblioteki parafialnej.

Ponadto wszystkich, niezależnie od tego, czy należą do wspólnoty, czy nie, zapraszamy do podjęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.

Istotą i warunkiem tego nabożeństwa jest uczestnictwo we Mszy Św. wraz z przyjęciem komunii świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata przez kolejnych dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.

Dwanaście obietnic Pana Jezusa dla tych którzy zrealizują to nabożeństwo:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. (czyli łaski potrzebne do realizowania swoich ziemskich    zadań i powołań).
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.