ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

DSC04394

Czym jest Odnowa?

„Odnowa Charyzmatyczna”, którą nazywa się również „Odnową w Duchu Świętym” należy do tych potężnych nurtów łaski jakie Bóg wzbudził w swoim Kościele. Wielokrotnie mówił na ten temat papież Paweł VI. Oto jego wypowiedź z audiencji 16 października 1976:

„Konieczność łaski zakłada ze strony człowieka pewną potrzebę: potrzebuje tego, by cud Pięćdziesiątnicy dokonywał się stale w historii Kościoła i świata, i to w podwójnej postaci w jakiej dar Ducha Świętego udzielany jest ludziom. Przede wszystkim, aby ich uświęcać, a następnie po to, by ich ubogacić specjalnymi uzdolnieniami, które nazywamy charyzmatami, przeznaczonymi dla dobra innych, a zwłaszcza dla wspólnoty wierzących. Wiele się dzisiaj na ten temat mówi. Zdając sobie sprawę ze złożoności i delikatności zagadnienia możemy jedynie życzyć, aby nowa obfitość nie tylko łask, ale i charyzmatów została dziś udzielona Kościołowi Bożemu.”

Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim.

Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty — zaczynało być fascynującą przygodą, „motorem” napędzającym życie.

Charyzmatycy są członkami grup modlitewnych.

Grupa modlitewna Odnowy przy Parafii Ducha Świętego jest owocem rekolekcji adwentowych z 1993 roku przeprowadzonych przez Ks. Mieczysława Olszewskiego i członków grup Odnowy w Białymstoku. O utworzenie tej grupy zabiegał ówczesny Proboszcz Ks. Stanisław Andrukiewicz.

Spotkania rozpoczęły się w styczniu 1994 roku, w poniedziałki po Mszy Św.

o godz. 18oo i tak trwają nieprzerwanie do dzisiaj.

Wielkość grupy kształtuje w granicach od 20 do 35 osób. Ze względu na zupełną dobrowolność uczestniczenia trudno jest dokładnie określić wielkość wspólnoty

W roku 1996 po modlitwie i rozeznaniu grupa przyjęła Imię „Jezus Dobry Pasterz”. Słowa z Ewangelii Św. Jana 10,11-17 wskazywały członkom wspólnoty Dobrego Pasterza znającego i troszczącego się o swoje owce.

Ze strony Kościoła opiekunem wspólnoty jest ksiądz wyznaczony przez proboszcza .

W roku 1994 był Ks. Zbigniew Snarski.

W latach 1996-2000 Ks. Marian Radziwon

W latach 2001 – 2004 Ks. Bogusław Urban

W latach 2004-2008 Ks. Sebastian Sum

W latach 2008-2012 Ks. Adam Iwanowicz

Na przełomie roku 2012-2013 Ks. Adam Nicmczynowicz

Od 2013 roku Ks. Kamil Ciulkin

Odpowiedzialnymi świeckimi za grupę modlitewną są osoby wybierane przez jej członków w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów.

W latach 1994- maj 1997 była Wanda Waluk,

od maja 1997 – 2006- Jadwiga Śliwonik.

2006-2012 Robert Jacek Masłowiecki

2012 –do chwili obecnej Jerzy Szpilko

Wspólnota od samego początku dba o rozwój duchowy swoich członków.

Oprócz cotygodniowych spotkań członkowie grupy uczestniczą:

–               w małych grupach – raz w miesiącu

–              we Mszy Św. wszystkich wspólnot Odnowy – raz w m-cu

–              w Mszach z modlitwą o uzdrowienie organizowanych przez Odnowę

–              w rekolekcjach, weekendach formacyjnych proponowanych przez ośrodek rekolekcyjny w Surażu

Jesteśmy wspólnotą ludzi, których łączy miłość do Jezusa.

Spotykamy się w każdy poniedziałek

jesteśmy na Mszy Świętej o godz. 18.00 w kościele Ducha Św.

(Białystok, ul. Sybiraków 2),

a następnie przechodzimy do salki nr 24 na spotkanie modlitewne.

 

W pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy

na adorację Pana Jezusa do kaplicy

wieczystej adoracji przy kościele Ducha Świętego

(wejście przy kancelarii).

 

Jeżeli chcesz wzmocnić swoją wiarę

i odnowić więź z Jezusem Chrystusem,

spędzić czas na modlitwie i śpiewie, rozważaniu Słowa Bożego,

słuchając świadectw ludzi, którzy opowiadają o doświadczeniach

Bożej miłości w swoim życiu to Cię serdecznie zapraszamy

 

Lider grupy modlitewnej: Jerzy Szpilko

Opiekun grupy modlitewnej: ks. Kamil Ciulkin