„Matka Boża na tyle będzie działać w Twoim życiu na ile Jej się oddasz…”

 

Prawie 250 osób uczestniczy w parafialnych rekolekcjach całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Rekolekcje prowadzi ks. Adam Niemczynowicz. 33-dniowe ćwiczenia duchowe zakończą się uroczystym Aktem Ofiarowania dnia 25 marca 2019 r. Zachęcamy także Ciebie, byś oddał się Maryi w niewolę miłości.

About Rafał Zakrzewski